UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

07-06-2019

UBND huyện Ea Súp, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 220 chỉ tiêu, trong đó:

– Mầm non: 100 chỉ tiêu.

– Tiểu học: 99 chỉ tiêu.

– Trung học cơ sở: 21 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 18/06/2019 đến hết ngày 18/07/2019, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Ea Súp.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đang tải...