UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019

17-07-2019

UBND huyện Ea Kar, Đắk Lắk tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 161 chỉ tiêu, trong đó:

– Sự nghiệp Giáo dục: 157 chỉ tiêu.

– Sự nghiệp Công lập khác: 04 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính, từ ngày 18/07/2019 đến hết ngày 16/08/2019.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng Xem tại đây 

Đang tải...