UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020

12-06-2020

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 51 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 30/06/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện, Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: eahleo.daklak.gov.vn

Nguồn tin:
Đang tải...