Trường Đại học Tây Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

09-01-2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐTr ngày 31/8/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của Trường Đại học Tây Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐTr ngày 31/8/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Công văn số 4115/BGDĐT-TCCB ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐTr ngày 18/12/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Tây nguyên về việc ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tây Nguyên,

Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1.  Số lượng người làm việc và vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 38 người

Số lượng vị trí việc làm tuyển dụng38 vị trí giảng viên, trong đó:

Khoa Chăn nuôi Thú y: 02 giảng viên

Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ: 02 giảng viên

Khoa Kinh tế: 06 giảng viên

Khoa Lý luận Chính trị: 02 giảng viên

Khoa Nông Lâm nghiệp: 01 giảng viên

Khoa Ngoại ngữ: 02 giảng viên

Khoa Sư phạm: 01 giảng viên

Khoa Y Dược: 22 giảng viên

Thông tin cụ thể từng vị trí việc làm cần tuyển dụng theo phụ lục kèm theo.

2.  Quy định; tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế  độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Ngoài ra còn phải đảm bảo yêu cầu cụ thể trong Quy định về tuyển dụng viên chức Trường Đại học Tây Nguyên ban hành theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐTr ngày 18/12/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Tây Nguyên, được đăng trên Website của Trường mục Quy định – Quy chế phòng TCCB.

Đối với yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành; yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ liên quan đến từng vị trí tuyển dụng cụ thể được nêu trong phụ lục kèm theo.

Trường hợp có nhiều hồ sơ: Nhà trường xét chọn để lại tối đa 05 hồ sơ/1 chỉ tiêu tuyển dụng (hoặc theo quyết định của Hội đồng tuyển dụng viên chức), theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp để sát hạch, phỏng vấn.

3.  Hồ sơ tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

Bản sao giấy khai sinh;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng và dịch thuật sang tiếng Việt;

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày thông báo tuyển dụng;

Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Ghi chú:

Đối với các giấy tờ cần công chứng, các ứng viên có thể nộp bản sao chưa công chứng nhưng phải xuất trình bản chính khi nộp hồ sơ để Nhà trường kiểm tra đối chiếu.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hiệu trưởng ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đồng thời thông báo công khai trên website Trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.

4.  Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 24/12/2020 đến hết ngày 25/01/2021 trong giờ hành chính (trừ các ngày Lễ, thứ 7, chủ nhật).

Địa điểm bán và nhận hồ sơ tại: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Tây Nguyên, tầng 3, Nhà điều hành, số 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Điện thoại 0262.3853275 (gặp đ/c Minh).

Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ không đúng yêu cầu hoặc không nộp lệ phí sẽ không được xét tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và lệ phí đã nộp sẽ không được trả lại).

5.  Hình thức, nội dung; thời gian và địa điểm tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển (02 vòng).

Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo Quy định về tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐTr ngày 18/12/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Tây nguyên và yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng.

Thời gian và địa điểm xét tuyển: Nhà trường sẽ thông báo kế hoạch xét tuyển cụ thể đến các ứng viên.

6.  Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu: 500.000 đồng/ứng viên/lần xét tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

7.  Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên và chính sách thu hút nhân lực

Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và quy định của Nhà trường.

Chính sách thu hút nhân lực: Nhà trường thực hiện chính sách thu hút nhân lực đối với viên chức được tuyển dụng mới là giảng viên một số ngành nghề có trình độ chuyên môn theo Quyết định số 552/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 24/3/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên (đăng tại website Trường, mục Quy định – Quy chế phòng TCCB).

Thông báo này được đưa lên Website của Nhà trường: www.ttn.edu.vn/  tuyển dụng.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đang tải...