Trường Đại học Tây Nguyên dự kiến tuyển sinh 3.340 chỉ tiêu đại học chính quy

09-03-2021

Năm 2021, Trường Đại học Tây Nguyên dự kiến tuyển sinh 3.340 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, với 35 chuyên ngành thuộc 8 khoa đào tạo.

Trong đó các ngành có chỉ tiêu tuyển sinh nhiều gồm: Y Khoa (220 chỉ tiêu); Ngôn ngữ Anh, Thú y (200 chỉ tiêu); Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Giáo dục thể chất (150 chỉ tiêu)…; ngành có chỉ tiêu tuyển sinh ít nhất là Giáo dục tiểu học – tiếng J’Rai (40 chỉ tiêu).

Phương thức tuyển sinh năm 2021 được xét theo 4 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia TP. Hồ  Chí Minh; xét điểm học bạ (không xét đối với ngành Y khoa); xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh năm 2021.

Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên.

Riêng đối với phương thức xét điểm học bạ, thí sinh chọn 1 trong 4 cách sau cho mỗi nguyện vọng: Cách 1: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; cách 2: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; cách 3: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 10, năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; cách 4: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển.
Lan Anh

Đang tải...