• Đà Nẵng yêu cầu dân không ra khỏi nhà từ trưa 14/11 để phòng chống bão số 13

    Với dự báo bão Vamco (bão số 13) giật cấp 15 khi đổ bộ, UBND TP Đà Nẵng lên phương án yêu cầu ...