• Đắk Lắk : Y án với các đối tượng làm giả giấy nhập học để chiếm đoạt tài sản

    Nhiều người muốn xin cho con, cháu của mình vào học trong các trường Công an mà không qua thi tuyển nên ...