• Tiếp viên quán karaoke hát cùng khách trong tình trạng… khỏa thân

    Qua kiểm tra, có 7 tiếp viên nữ trong 2 phòng hát cùng khách nam đang nhảy múa, hát hò trong tình trạng ...