• Đoàn bác sĩ sải bước vội vã đến Đà Nẵng: ‘Nhìn hình thôi đã xúc động, tự hào’

    Hình ảnh những y bác sĩ đang sải bước vội vã trên hành lang bệnh viện tại Đà Nẵng khiến nhiều ...