• Đắk Lắk : Y án 14 năm tù đối với nguyên Hiệu trưởng lừa 1,5 tỉ đồng chạy việc

    Trong thời gian làm Hiệu trưởng, ông Bê đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt hơn ...