• Xuyên tạc về khu cách ly để ‘câu like’

    Phan Hải Hà (24 tuổi) đăng 8 ảnh công an đang lắp đặt thiết bị tại khu cách ly ở huyện Hương Khê ...