• Người Trung Quốc mở xưởng ma tuý ‘khủng’ ở Kon Tum:Vì sao địa phương không biết?

    “Tôi đã nhiều lần ý kiến vấn đề vì sao Khu làng nghề không có ban quản lý, huyện giao đất xong ...