• Không có hình ảnh

    NÓNG: Người đàn ông nhập cảnh trái phép vào làm xưởng đúc ở quận 9 dương tính với SARS-CoV-2

    Như vậy, trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép thì 4 người được xác định đã mắc ...