• Cần triệu tập Facebooker Đàm Vĩnh Hưng để làm rõ vụ kích động bạo lực

    Cơ quan điều tra nói rằng nếu muốn giúp đỡ bé trai bị cha bạo hành thì Facebooker Đàm Vĩnh Hưng cần ...