• Shop thời trang chửi khách khi live-stream

    Mâu thuẫn với khách khi live-stream, người của shop thời trang đã có lời lẽ thiếu văn hóa. Lực lượng ...