• Bộ NNPTNT cảnh báo giảm diện tích để tránh “vỡ trận” ngành tiêu

    Chỉ trong 7 năm, diện tích hồ tiêu đã tăng gấp 3 lần. Sự phát triển thần tốc như vậy bộc lộ quá ...