• 500 xe tắc đường sang Trung Quốc, yêu cầu giải quyết gấp

    Trước tình trạng 500 xe container nông sản "tắc" đường sang Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng ...