• Không có hình ảnh

    Xuất khẩu nhựa thông, nơi này thu về mỗi năm 7 tỷ đồng

    Quỳnh Lưu (Nghệ An) hiện có hơn 3.000 ha rừng thông đang trong quá trình khai thác nhựa với sản lượng ...