• Tụt xuống 79.000 đồng một kg, giá hồ tiêu chạm đáy trong vòng 6 năm

    Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng trong xu thế giảm giá của thị trường ...