• Một năm ngọt ngào của thị trường ca cao

    Nhìn lại một năm đầy biến động với phần lớn các loại tài sản chìm vào màu đỏ, cổ phiếu kỳ ...