• Giá nông sản hôm nay 30.7: Thu gần 39.000 tỷ từ xuất rau quả

    Theo số liệu Hải quan, trong nửa đầu năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang các nước đạt trị ...