• Điều tra nữ giám đốc 9X bán hóa đơn khống ở Đắk Lắk

    Theo điều tra, công ty do Quỳnh làm giám đốc đã xuất bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với số ...