• Thủ tướng chỉ đạo xuất cấp hỗ trợ 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk hơn 1.162 tấn gạo

    Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.162,08 tấn gạo từ nguồn dự ...