• Người đàn ông bị thang máy kẹp vỡ hộp sọ

    Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) vừa bỏ qua các thủ tục hành chính, kích hoạt báo động đỏ ...