• Từ 15/4, gửi Email, tin nhắn rác bị phạt đến 80 triệu đồng

    Hành vi gửi hoặc phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại sẽ bị phạt tiền lên ...