• Nam giáo viên bị phạt hai triệu đồng vì trốn cách ly

    Anh Kim Xuân Độ, 38 tuổi, từ Đà Nẵng về quê Thanh Hóa, nhưng không thực hiện cách ly tại nhà đúng quy ...