• Giám đốc sở ký quyết định bổ nhiệm một loạt cán bộ trước lúc về hưu

    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là nhận sổ hưu, nhưng một giám đốc sở đã ký một loạt quyết định ...