• Xử lý nghiêm các đối tượng đốt phá rừng ở Đắk Lắk

    Tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc kiểm tra, xử lý những đối tượng liên quan cũng như truy cứu trách ...