• Nhóm côn đồ nã đạn vào nhà dân, 3 người bị thương

    3 người ở Thanh Hóa đang ăn cơm trưa bất ngờ có nhóm người lạ xông vào nhà nổ súng. Loạt đạn ...