• Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm

    Đang ngủ cùng vợ tại nhà riêng, nửa đêm anh T. bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt trèo qua tường, xông vào ...