• Chỉ 12 ngày, 140 lần cho khách ‘mây mưa’ với nhân viên khách sạn

    Nắm quyền quản lý, hai tú bà tổ chức cho khách "mây mưa" với nhân viên trong khách sạn, thu lợi bất ...