• Kết quả kiểm tra phòng trà Cung Đàn Xưa ở Đà Lạt sau khi bị tố “chặt chém”

    Qua kiểm tra phòng trà Cung Đàn Xưa, đoàn công tác TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ghi nhận giá theo hóa đơn bán ...