• Xôn xao clip làm rụng 1 trái sầu riêng bị bắt đền 10 triệu đồng

    Nội dung đoạn clip cho thấy lúc vào thu hái sầu riêng, chiếc xe tải đã va vào 1 nhánh cây vươn ra ...