• Người đàn ông chết dưới nền nhà, dây võng quấn cổ nhiều vòng

    Người dân trong xóm trọ ở Bình Dương phát hiện người đàn ông nằm chết dưới nền nhà, cổ bị dây ...