• Xoài giá ‘siêu rẻ’ bán đầy đường Sài Gòn

    Dịch bệnh khiến xoài khó xuất khẩu, nhiều người vận chuyển về Sài Gòn bán đầy đường với giá ...