• Gần 100 gốc xoài bị đốn hạ trong đêm

    Kẻ xấu dùng cưa máy đốn hạ 93 cây xoài đang cho thu hoạch. Cảnh sát đã vào cuộc điều ...