• Nhầm tưởng sâm quý Ngọc Linh, dòng người đổ vào vườn quốc gia săn lùng

    Hàng trăm người dân tộc Mông ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắk Nông đã xâm nhập trái phép ...

  • Cả trăm người xâm nhập trái phép Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà

    Từng tốp người từ các tỉnh lân cận xâm nhập trái phép Vườn quốc gia (VQG) Bidoup-Núi Bà từ nhiều ...