• Lý do kết quả xét nghiệm của vợ chồng bác sĩ ở Đắk Lắk thay đổi

    Ngày mai, vợ chồng bác sĩ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại. Căn cứ vào kết quả, cơ quan chức năng ...