• Từ 1/1/2020, người lao động được tăng lương nếu có các văn bằng chứng chỉ sau

    Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định sẽ được ...

  • 6 trường hợp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ văn bằng hoặc chứng chỉ

    Từ năm 2020, cơ sở giáo dục đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học. ...