• Virus nhân tạo ngăn chặn lây nhiễm dịch Covid-19 đã được tạo ra

    Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một loại virus trong phòng thí nghiệm có thể sử dụng làm vaccine chống ...