• Thêm một bệnh nhân tại Đắk Lắk mắc bạch hầu

    Ca mắc bạch hầu này được ghi nhận tại huyện Cư M’gar - địa phương thứ 3 ghi nhận ca bệnh tại ...