• Mẹ Hồ Duy Hải nộp đơn kêu oan lên Chủ tịch nước

    Trong đơn, luật sư và gia đình trình bày ngay sau khi phiên giám đốc thẩm kết thúc, gia đình bất ngờ ...