• Từ tháng 7, lương sẽ nhận đủ nếu thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng

    Với việc áp dụng mức giảm trừ cảnh theo Nghị quyết 954 thì từ tháng 7-2020 nhiều người sẽ nhận ...