• Người dân Đắk Lắk ủng hộ gần 500 triệu đồng chống dịch Covid-19

    Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã nhận được gần 500 triệu đồng ủng hộ công ...