• Vụ nữ trưởng phòng Ái Sa ở Đắk Lắk: Nhiều tổ chức, cá nhân thoát kỷ luật do hết thời hiệu

    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có thông cáo báo chí về việc xử lý các tổ chức, cá nhân có ...

  • Vụ cán bộ dùng bằng giả ở Đắk Lắk: Yêu cầu rút kinh nghiệm

     Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu các cá nhân liên quan có sai phạm phải nghiêm túc kiểm ...