• Sở Y tế Đắk Nông: Mua máy đội giá hơn 6 lần là bình thường?

    Cơ quan Kiểm toán (khu vực 12) chỉ rõ việc mua sắm hàng loạt trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Đắk ...