• Ảnh hưởng của bão số 6, nguy cơ lũ quét và ngập lụt nhiều tỉnh miền Trung -Tây Nguyên

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 6 tiếp tục hướng về đất liền, gây mưa ...

  • 18 tỉnh ở Trung Bộ và Tây Nguyên cần bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt

    18 tỉnh ở Trung Bộ và Tây Nguyên cần bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập ...