• Người cha đầu độc chết 2 con vì nghĩ chúng không phải máu mủ

    Nghe lời dị nghị, bị cáo lấy tóc của các con đi xét nghiệm ADN và phát hiện đó không phải là con ...