• Hai người tử vong trong nhà nghỉ cùng thư tuyệt mệnh

    Qua kiểm tra, công an xác định 2 người đàn ông đã tử vong bên cạnh có 1 số vỏ chai thuốc rầy cùng ...