• Thua bạc, người đàn ông uống thuốc độc tự tử

    Đánh bạc thua vay nợ, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam quyết định tìm đến cái chết khi bị con nợ ...